O nás/About us

About us

The kennel LABAKAN CS was registered in 1990. After Slovak Cynological Organization (SKJ) was found, LABAKAN CS was re-registered as Labakan Slovakia under the FCI. Kennel was focused on breeding the Siberian Huskies only. My goal was to produce animals with the perfect exterior, closest to the American standard of the breed but also obtaining the working qualities. Dogs representing this goal are or were champions, such as Gipsy, Harry, Hetty, Hamaoka, Shanee, Sheila or Tricky.

Read more: about us

Chovateľská stanica LABAKAN CS bola zaregistrovaná v roku 1990 v Slovenskom zväze chovateľov. Po vzniku SKJ bola v roku 2000 preregistrovaná na LABAKAN SLOVAKIA, uznaná pod FCI.Po celý čas sa venovala výhradne chovu plemena Siberian Husky. Vo svojom chove som si dala za cieľ vyprofilovať také zvieratá, ktoré by boli exteriérovo výborné, čím viac sa približujúce americkému štandardu plemena, ale zároveň pracovne upotrebiteľné. Výsledkom tohto zámeru sú, resp. boli výstavní šampióni ako Gipsy, Harry, Hetty, Hamaoka, Shanee, Sheila či Tricky.

Read more: Úvod